Lože Pod Třemi Kostrami

Lože Pod Třemi Kostrami

Spravedlivá a Dokonalá Lože pod Třemi Kostrami je první poválečná Pravidelná Lože pracující na Východě Vratislavi pod záštitou Velké Národní Lože Polska.
Světlo v Naší Loži bylo zapáleno 19. února 2022.

Historie Lože

Naše nově vzniklá Lože přijala název Lože Pod Třemi Kostrami, čímž odkazuje na historii a tradici první Zednářské Lože vzniklé na území Vratislavi. Protože při pohledu do budoucnosti nemůžeme zapomínat na minulost, chtěli bychom přiblížit historii vzniku a počátky fungování Lože Zu den drei Todtengerippen, stejně jako naše začátky.

V důsledku slezských válek, počínaje rokem 1741, přešla Vratislav a Slezsko pod pruskou vládu. Krátce před převzetím moci nad Vratislaví a okolními zeměmi pruským králem Fridrichem II., tedy dne 18. května 1741, se v bytě slezského majora sešlo sedm Bratří Zednářů a rozhodlo se o zahájení budování první Zednářské Lože na území města Vratislavi.

Po třech čtvrtinách roku, 1. února 1742, byl tento úsilí završeno Založením Světel a oficiálním zahájením prací Lože Pod Třemi Kostrami. Loži tehdy založilo sedm Bratří pocházejících z Berlínské Lože Pod Třemi Globy (prvních pět ve třetím stupni, zbývající dva ve druhém stupni).

Zakládající Bratři se rozhodli převzít Stanovy a Práva své mateřské Lože – berlínské Lože Pod Třemi Globy, čímž se uznali za její sesterskou loži.

Zpočátku Lože Pod Třemi Kostrami pracovala ve francouzském jazyce. Od jara 1742 v německém jazyce – i když pouze během schůzek tovaryšů a učňů. Bratři opustili vedení prací ve francouzštině ve prospěch němčiny až v roce 1770.

Takto ustavená Lože pracovala až do vypuknutí Sedmileté války, která přerušila činnost Lože na deset let.

Po této přestávce, Lože pracovala nepřetržitě až do 24. ledna 1844, kdy se spojila se dvěma dalšími vratislavskými Ložemi: Pod Sloupem a Pod Zvonem, čímž vznikla Spojená Janovská Lože nazývaná Lože Pod Třemi Kostrami, Pod Sloupem a Pod Zvonem (Vereinigten St. Johannis-Loge genannt zu den drei Todtengerippen, zur Säule und zur Glocke).

V rámci své činnosti v Loži pracovalo přes 320 Bratří. Počet Bratří – členů Lože se pohyboval od několika Bratří v počátečních letech až po více než 70 na přelomu 18. a 19. století. Během sto let práce před spojením byli důstojníci Lože voleni více než třicetkrát a přibližně dvacet různých Bratří zastávalo úřad Ctihodného Mistra.

První Vratislavská Lože byla jako město Vratislav – otevřená pro Bratry různých vyznání, národností a sociálních skupin.

Nyní, po více než čtvrt mileniu, my Zakládající Bratři první poválečné vratislavské Zednářské Lože, působící pod praporem Velké Národní Lože Polska, jsme dokončili náš úkol a mohli jsme být svědky a účastníky znovuzapálení světla na Dolním Slezsku.

Cesta k založení Lože ve Vratislavi nebyla snadná a rychlá. Historie našeho Zednářského Trojúhelníku začala v Katovické Loži – Loži č. 9 – Silesia, ze které pocházejí první Bratři zapojení do Budování naší Svatyně. Počet Bratří pracujících na Ideji vzniku Lože ve Vratislavi rostl a k iniciativě se začali připojovat také Bratři z dalších Polských Loží.

Budováním základů pro slavnost Založení Světel jsme pracovali na sobě. Na našich setkáních jsme mimo jiné zkoumali historii Zednářství ve Vratislavi, včetně první Vratislavské Lože – Lože Pod Třemi Kostrami. Tehdy jsme také rozhodli, že chceme pokračovat v tradici vratislavské zednářství a zahájit poválečnou kapitolu Zednářství na Dolním Slezsku, chceme uctít první Loži na tomto území přijetím jejího názvu v budoucnu.

Naše práce začala pomalu přinášet výsledky. Prvním oficiálním výsledkem bylo založení Zednářského Trojúhelníku pro vytvoření Vratislavské Lože, který byl založen 24. července 2019.

Navzdory problémům, které nám stály v cestě (například pandemie, s níž přišlo pozastavení prací v Ložích), se nám podařilo dosáhnout cíle. Vyvrcholení našich snah přišlo v polovině listopadu 2021, kdy náš Trojúhelník splnil svůj úkol a předal do rukou Velmi Ctihodného Velkého Mistra Velké Národní Lože Polska žádost o povolení Založení Světel a zřízení první poválečné Zednářské Lože ve Vratislavi. Naše žádost byla schválena, což umožnilo 19. února 2022, 280 let po založení historicky první Lože Zu den drei Todtengerippen, ve Vratislavi znovu zapálit Světlo – v Loži Pod Třemi Kostrami.

Historie a tradice první Vratislavské Lože, kterou chceme během našich prací zkoumat, nastavuje pro nás laťku vysoko. Doufáme, že se nám podaří vytvořit otevřenou a bratrskou loži, ve které na slávu Velkého Stavitele Vesmíru budou potkávat Bratři nejen z Vratislavi a Polska, ale také z sousedních Čech a Německa.