Loża
Pod Trzema Szkieletami

Loża Pod Trzema Szkieletami

Sprawiedliwa i Doskonała Loża pod Trzema Szkieletami jest pierwszą powojenną Lożą Regularną pracującą na Wschodzie Wrocławia pod auspicjami Wielkiej Loży Narodowej Polski.
Światło w Naszej Loży zostało zapalone 19. lutego 2022 r.

 

Historia Loży

Nasza nowo powstała Loża przyjęła nazwę Loży Pod Trzema Szkieletami, nawiązując w ten sposób do historii i tradycji pierwszej Loży Wolnomularskiej powstałej na terenie Wrocławia. Ponieważ patrząc w przyszłość nie możemy zapomnieć o przeszłości, chcielibyśmy przybliżyć historię powstania i początki funkcjonowania Loży Zu den drei Todtengerippen, jak i nasze początki.

W wyniku wojen śląskich, począwszy od roku 1741, Wrocław i Śląsk przeszły pod panowanie Pruskie. Krótko przed przejęciem władzy nad Wrocławiem i okolicznymi ziemiami przez króla pruskiego Fryderyka II, to jest dnia 18 maja 1741 roku, siedmiu Braci Masonów zebrało się w mieszkaniu śląskiego majora i zdecydowało o podjęciu trudu budowania pierwszej Loży Wolnomularskiej na terenie miasta Wrocławia.

Po trzech kwartałach, 1 lutego 1742 roku trud przygotowań został zwieńczony Wniesieniem Świateł i oficjalnym rozpoczęciem prac Loży pod Trzema Szkieletami. Lożę wtedy założyło siedmiu Braci pochodzących z Berlińskiej Loży Pod Trzema Globami (pierwszych pięciu w stopniu trzecim, pozostałych dwóch w stopniu drugim)

Bracia Fundatorzy postanowili przejąć Statut i Prawa swojej Loży Matki – berlińskiej Loży Pod Trzema Globami, uznając się za jej lożę siostrzaną.

Początkowo Loża Pod Trzema Szkieletami pracowała w języku francuskim. Od wiosny 1742 roku w języku niemieckim – choć jedynie w czasie zebrań czeladników i uczniów. Bracia odeszli od prowadzenia prac w języku francuskim na rzecz języka niemieckiego w pełni dopiero 1770 roku.

Tak ukonstytuowana Loża pracowała do wybuchu Wojny Siedmioletniej, która przerwała działalność Loży na dziesięć lat.

Po tej przerwie, Loża pracowała nieprzerwanie aż do 24 stycznia 1844 roku, kiedy to połączyła się z dwoma innymi wrocławskimi Lożami: Pod Kolumną i Pod Dzwonem tworząc Połączone Loże Świętojańskie zwane Lożą Pod Trzema Szkieletami, Pod Kolumną i Pod Dzwonem (Vereinigten St. Johannis-Loge genannt zu den drei Todtengerippen, zur Säule und zur Glocke).

W swojej działalności w Loży pracowało ponad 320 Braci. Liczba Braci – członków Loży wahała się od parunastu Braci w latach początkowych do ponad 70 na przełomie XVIII i XIX wieku. Przez sto lat prac przed połączeniem Oficerów Lożowych wybierano ponad trzydzieści razy, a około dwudziestu różnych Braci pełniło urząd Czcigodnego Mistrza.

Pierwsza Wrocławska Loża była jak miasto Wrocław – otwarta na Braci różnych wyznań, narodowości i grup społecznych.

Teraz, po ponad ćwierć milenium, my Bracia Fundatorzy pierwszej wrocławskiej, powojennej Loży Wolnomularskiej, działającej pod sztandarem Wielkiej Loży Narodowej Polski ukończyliśmy trud Pracy i mogliśmy być świadkami i uczestnikami ponownego zapalenia światła na Dolnym Śląsku.

Droga do powstania Loży we Wrocławiu nie była łatwa i szybka. Historia naszego Trójkąta Wolnomularskiego rozpoczęła się w Loży Katowickiej – Loży nr 9 – Silesia, z której to pochodzą pierwsi Bracia zaangażowani w Budowę naszej Świątyni. Liczba Braci pracujących nad Ideą powstania Loży we Wrocławiu rosła, a inicjatywy zaczęli dołączać również Bracia z innych Polskich Lóż.

Budując podwaliny pod uroczystość Wniesienia Świateł, pracowaliśmy nad sobą. Na naszych spotkaniach między innymi zgłębialiśmy historię Wolnomularską Wrocławia, w tym pierwszej Loży Wrocławskiej – Loży Pod Trzema Szkieletami. Wtedy też postanowiliśmy, że pragniemy kontynuować tradycję wrocławską i rozpoczynając powojenny rozdział Masonerii na Dolnym Śląsku, chcemy uczcić pierwszą Lożę na tych terenach, przyjmując w przyszłości jej nazwę.

Praca nasza powoli zaczynała przynosić efekty. Pierwszym oficjalnym ich efektem było powstanie Trójkąta Wolnomularskiego na rzecz utworzenia Wrocławskiej Loży, który założony został 24. lipca 2019r.

Pomimo problemów, jakie stanęły nam na drodze (np. pandemia, wraz z którą przyszło zawieszenie prac w Lożach) udało nam się osiągnąć cel. Ukoronowanie naszych starań przyszło w połowie listopada 2021 r., kiedy to nasz Trójkąt wypełnił swoje zadanie i przekazał na ręce Wielce Czcigodnego Wielkiego Mistrza Wielkiej Loży Narodowej Polski prośbę o wyrażenie zgody na Wniesienie Świateł i powołanie pierwszej powojennej Wolnomularskiej Loży we Wrocławiu. Nasza prośba została zaakceptowana, dzięki czemu 19 lutego 2022r., w 280 lat po powołaniu historycznie pierwszej Loży Zu den drei Totengreippen, we Wrocławiu znów zapalono Światło – w Loży Pod Trzema Szkieletami.

Historia i tradycja pierwszej Wrocławskiej Loży, którą chcemy w czasie naszych prac zgłębiać, ustawia dla nas poprzeczkę na wysokim poziomie. Mamy nadzieję, że uda nam się stworzyć otwartą i braterską lożę, w której na chwałę Wielkiego Budownika Wszechświata będą się spotykali Bracia nie tylko z Wrocławia i Polski, ale i z sąsiednich Czech i Niemiec.